Oy Pusulası nedir?

Oy Pusulası siyaset bilimciler tarafından geliştirilmiş ücretsiz bir eğitim aracıdır. Oy Pusulası kullanıcılardan 30 değişik konuda tercih ve değerlendirmelerini öğrenmektedir. Aynı konularda partilerin konumları da uzman araştırmacılar tarafından partilerin seçim bildirgeleri ve benzeri belgeler temelinde belirlenmektedir. 30 konu üzerinde 4 değişik parti için belirlenmiş pozisyonlar iki boyutlu bir siyaset uzayı çerçevesinde özet olarak görselleştirilmektedir. Böylelikle soruları cevaplayan kullanıcılar kendi konumları ile bu 4 değişik partinin konumlarını aynı grafik üzerinde görebilmektedir.
 
Kullanıcılar kendi cevapları ile her partinin her soru için belirlenmiş pozisyonlarını istediğinde görebilmektedir. Bu belirlenen pozisyonların neden bu şekilde belirlenmiş olduğunu da yine tek tek belgelerden alıntılar ve referanslarla izleyebilmektedir. Böylelikle kullanıcılar her partinin kendi dilinden 30 değişik konuda ne dediğini takip edebilmektedir.
 
Oy Pusulası bir seçim sonucu tahmin projesi midir?
Hayır. Oy Pusulası web üzerinden çalıştığı için sadece kişilerin kendi istekleriyle girip kullandıkları bir bilgilenme aracıdır. Bu şekliyle bir tahmin üretme amacı taşımamaktadır. Oy Pusulası kullanıcılarına hiçbir aşamada seçimin nasıl sonuçlanacağına dair bir bilgi verilmemektedir.
 
Sorulara verdiğim cevaplar takip edilebilir mi?
Hayır. Sorulara verilen cevaplar tamamen anonim olarak alınmaktadır. Oy Pusulası hiçbir aşamada soruları cevaplayanların kimliklerinin takibine olanak veren bir soru sormamaktadır. IP numarası takibi yapılmamakta, bu amaçla değişik programlar kullanılmamaktadır. İleride bazı sorulara cevap vermeyi kabul eden kullanıcılar yalnızca isterlerse kendi email adreslerini Oy Pusulası’na gönderebilmektedirler.
 

Oy Pusulası bana yerel seçimlerde nasıl oy vermem gerektiğini söyler mi?

Hayır, söylemez. Oy Pusulası oyunuzu hangi partiye veya adaya kullanacağınız hakkında bir tavsiyede de bulunmaz. Oy Pusulasında siyasi partilerin üzerinde konuşup rekabet ettikleri her konu üzerinde durmamaktadır. Oy Pusulası'nın ana amacı seçim kampanyasına duyulan ilgiyi arttırmak ve partilerin yerel seçim bildirgelerinde üzerinde durdukları belli başlı konular hakkında bilgi vermektir. Seçmenler partilerin değişik konular hakkındaki duruşları ve elbette başka birçok etmeni de göz önünde tutarak oy kararlarını kendileri vereceklerdir.
 

Oy Pusulası'nı kim oluşturdu?

Oy Pusulası Koç Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu önderliğinde Türkiye’de seçilen 8 farklı ilden seçmen davranışı üzerine uzman bir ekip ve ülkenin önde gelen akademisyenlerinden oluşan bir danışma kurulu tarafından oluşturulmuştur. Oy Pusulası Amsterdam Özgür Üniversitesi (Free University of Amsterdam) profesörlerinden Andre Krouwel önderliğinde Avrupa ve diğer dünya demokrasileri için oluşturulmuş benzer örnekler temel alınarak oluşturulmuştur. Profesör Krouwel Oy Pusulası için de danışmanlık yapmaktadır.
 

Oy Pusulası herhangi bir siyasi partiye bağlı olarak mı çalışmaktadır?

Hayır, Oy Pusulası hiç bir siyasi partiye bağlı olarak çalışmamaktadır. Oy Pusulası tamamen bağımsız, kar amacı gütmeyen bir akademik projedir. Türkiye seçmenine siyasi arenada konular temelinde nasıl bir rekabet olduğunu en anlaşılır ve basit bir şekilde göz önüne sermeyi amaçlamaktadır. Oy Pusulası çözümlemelerinde kullandığı önermelerin oluşturulması ve skalaların oluşturulmasında bilimsel kriterler ile çalışmaktadır. Çalışmanın saydamlığını sağlamak amacıyla araştırmada kullanılan tüm veriler hakkında bilgi web sitesinde kamuya sunulmaktadır.
 

Cevaplanan ankette kullanılan sorulara kim karar veriyor?

Kullanılan sorular siyasi partilerin seçim beyannamelerinin öncelikle bir içerik çözümlemesi sonucunda oluşturulmaktadır. Partilerce yerel seçim kampanyasında en sıkça ve uzunca konuşulan konuların partilerce en önem verilen konular arasında bulunduğu varsayımıyla akademik ekip seçim bildirgeleri, web siteleri, parti raporları ve benzeri diğer siyasi parti dokümanlarında hangi konular hakkında konuşulduğunu saptamaya çalışmıştır. 8 farklı il için hazırlanan yerel oy pusulalarındaki soruların belirlenmesinde, bu illerdeki uzmanlardan yardım alınmaktadır. Benzer şekilde medyada üzerinde durulan konular da taranmıştır.
 
Daha sonra danışma kurulumuzdaki yerel uzmanlarla bir seri toplantı sonucunda hangi konular hakkında sorular sorulması gerektiğine karar verilmiş ve sorular yine danışma kurulu ile birlikte şekillendirilmiştir.
 
Sonuç olarak akademik ekip ve danışma kurulu hangi soruların nasıl sorulacağına nihai kararı vermektedir. Vurgulamamız gerekir ki hiçbir siyasi parti ya da sponsor sorular ve bunların nihai şekli üzerinde en ufak bir etki sahibi değildir.
 

Partilerin hangi soruda hangi konumda olduklarına kim karar veriyor?

Partilerin her sorudaki konumlarını belirleyen akademik ekiptir. Parti konumlarının belirlendiği bu sürecin her aşamasında siyasi partilerin fikir ve tercihlerini yansıtan belgelere ulaşmak ve bunları yorumlamak için her detaya dikkat edilip titiz bir çalışma yürütülmüştür.
 
Öncelikle partilerin ulaşılabilen tüm dokümanlarına ulaşılmış ve söz konusu soruyla ilgili ne söylendiği belirlenmiştir. Daha sonra akademik ekip bu metinleri tek tek değerlendirip partilerin eldeki soruya göre ne konumda olduklarına karar vermiştir. Değişik asistan ve akademik uzmanların kodları arasında karşılaştırılabilirlik olmasını sağlamak amacıyla tüm konum kodlamaları en son kertede Ali Çarkoğlu ve Kerem Yıldırım tarafından tek tek değerlendirilmiştir.
 
Yapılan konum belirlemelerinin saydamlığını sağlamak amacıyla her konum hakkında kullanılan doküman ve referanslar Oy Pusulası içinde gözlenebilecek şekilde kullanıcılara sunulmaktadır.
 

Oy Pusulası ve Koç Üniversitesi arasında nasıl bir ilişki vardır?

Oy Pusulası Koç Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Amsterdam Özgür Üniversitesi (Free University of Amsterdam) öğretim üyelerinden Andre Krouwel tarafından yaklaşık 18 aylık bir süre içerisinde geliştirilmiştir.
 

Sonuçlarımda niye tüm partileri göremiyorum?

Öncelikle Oy Pusulası'ndaki 7 ilde 4 siyasi parti, Türkiye'nin diğer illeri ve Diyarbakır'da ise 5 siyasi parti için değerlendirme verilmektedir. Bazı durumlarda eğer partilerin konumları aynı çıkarsa tüm partiler üst üste konumlandığından tek tek partiler ayırt edilememektedir. Eğer her soruda kendi konumunuzu görmeyi seçerseniz o zaman tek tek sorular bazında kendi cevabınız ve her partinin tek tek nerede olduğu görebilirsiniz.
 

Oy pusulası hangi şehirler için hazırlanmıştır?

Oy pusulasındaki sorular, 8 il için spesifik olarak hazırlanmıştır. Bu iller, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Samsun'dur.
 
Bu iller hakkındaki soruların belirlenmesinde bu illerdeki yerel akademik uzmanlar görev almıştır.
 
Bu iller haricinde de Türkiye'deki yerel yönetimler için önemli olan sorular ekseninde 30 soru hazırlanmıştır ve bu 8 il haricindeki kişilerin de kullanabileceği bir oy pusulası geliştirilmiştir.